GEOFYZIKA - NOVÁK


Zpráva o geologicko-hydrogeologickém průzkumu na území přírodní rezervace "Mokřiny u Vomáčků"

Jelmo 1998

Více informací o hydrogeologických a geologických výzkumech naleznete zde (položka Podloží).