Předmět ochrany


Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu

Významná luční a mokřadní společenstva, zbytek kdysi rozsáhlých „Zbudovských blat“ s ornitologicky a botanicky cennými loukami a rákosinami, refugium vzácného ekosystému, blízkého původnímu.

Hlavní předmět ochrany – současný stav

A. společenstva

A-spolecenstva.bmp, 205kB

B. druhy

B-druhy1.bmp, 179kB B-druhy2.bmp, 67kB

V následující tabulce jsou uvedeny některé druhy hmyzu, které sice nejsou přímo předmětem ochrany na této lokalitě, nicméně jejich výskyt zde je velmi významný. Vyskytují se pouze jednotlivě a jedná se o druhy nalezené na území Čech pouze na několika málo místech. Rákosnice ostřicová a píďalka žluuchová jsou kromě této lokality udávány pouze z nedaleké PR Vrbenské rybníky (Jaroš Josef, ústní sdělení).

vzacnedruhyhmyzu.bmp, 160kB