Provedené výzkumy


Kloubec B., Otruba R. (1989): Inventarizační průzkum botanický a vertebratologický a ochranářský plán NCHPV "Mokřiny u Vomáčků"

Novák J. (1998): Zpráva o geologicko-hydrogeologickém průzkumu na území přírodní rezervace "Mokřiny u Vomáčků"

Boháč J. (1999): Inventarizační průzkum epigeických brouků (Coleoptera) PR "Mokřiny u Vomáčků"

Flíček J. (2000): Inventarizační průzkum - Fauna vážek (Odonata) přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků