Úvod


Plošně rozsáhlý soubormezifilních, mezohydrofilních a hydrofilních přirozených a polopřirozených lučních porostů s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných druhů, zejména hrachoru bahenního a violky slatinné. Rozsáhlý komplex terestrických rákosin a porostu vysokých ostřic je hnízdištěm druhově početné vodní a mokřadní avifauny.Tyto stránky vytvořili studenti Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice, konkrétně Jan Čečka, Magdalena Hrdinová a Barbora Kočvarová. Naleznete zde základní informace o této lokalitě z hlediska geologického, botanického i zoologického, včetně průzkumů prováděných v PR Mokřiny u Vomáčků.