Základní údaje


umisteni PR.jpg, 62kB
kliknutím zvětšíte
mapa.bmp, 249kB

Lokalizace:

Niva Bezdrevského (Soudného) potoka nad severozápadním břehem Zlivského rybníka (30 ha), 0,5 km severozápadně od obce Zliv.

Katastrální území: Zliv u Českých Budějovic

Nadmořská výška: 383-385 m n. m.

Výměra: 61,46 ha

Vyhlášeno: 30. 12. 1991

Vyhláška 395/92 sb. – změna kategorie na PR

Popis:

Plošně rozsáhlý soubor mezofilních, mezohydrofilních a hydrofilních přirozených a polopřirozených lučních porostů s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných druhů,zejména hrachoru bahenního a violky slatinné. Rozsáhlý koplex terestrických rákosin a porostů vysokých ostřic je hnízdištěm druhově početné vodní a mokřadní avifauny.

Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN (Světový svaz ochrany přírody):

Evidenční kód území: 1391

Název a kategorie ZCHÚ: PR Mokřiny u Vomáčků

Číslo a kategorie managementové kategorie: IV. – řízená rezervace

Natura 2000: Lokalita je vedena v zásobníku pro případné doplnění evropsky významných lokalit