Použité podklady a zdroje informací


Tyto stránky vytvořili studenti Gymnázia, Jírovcova 8, České Budějovice; konkrétně: Jan Čečka, Magdalena Hrdinová a Barbora Kočvarová.

Rádi bychom poděkovali za spolupráci a ochotu při zapůjčování materiálů RNDr. Mileně Matouškové z AOPK v Českých Budějovicích.

Kontakt:

Pokud jste našli jakoukoli chybu v našem textu či máte jiné připomínky, můžete nás kontaktovat na mailové adrese: magdalena_hrdinova@centrum.cz

Použitá literatura a dokumenty:

Novotná D. a kol. (2001): Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny, vydalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s vydavatelstvím ENIGMA

Albrecht J., Albrechtová A. a kol. (2003): Chráněná území ČR – Českobudějovicko, vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze

Plán péče chráněného území Mokřiny u Vomáčků pro období 2006-2015: AOPK ČR, středisko České Budějovice, listopad 2005; viz http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=899&par[lang]=CS

Kubát K. a kol. (2002): Klíč ke květeně České Republiky, vydalo nakladatelství Academia v Praze

Kloubec B., Otruba R. (1989): Inventarizační průzkum botanický a vertebratologický a ochranářský plán NCHPV "Mokřiny u Vomáčků"

Novák J. (1998): Zpráva o geologicko-hydrogeologickém průzkumu na území přírodní rezervace "Mokřiny u Vomáčků"

Boháč J. (1999): Inventarizační průzkum epigeických brouků (Coleoptera) PR "Mokřiny u Vomáčků"

Flíček J. (2000): Inventarizační průzkum - Fauna vážek (Odonata) přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků

Použité internetové adresy:

www.google.cz, www.seznam.cz

Použité fotografie:

fotomapa: http://www.mapy.cz